Processing may take a few seconds...

Publications

 • -
 • Show
 • Sort by
Search parameters: author = Filip Radoniewicz, organization = all organisational units, type = Chapters, subtype = all types, discipline = all disciplines, publications from years 2016 - 2020, sort by = publication date descending

Search results (17)

Legend:  Points of MNiSW CORE Impact Factor Indexed in WoS
 • 1.
  Przepisy karne / Filip Radoniewicz (IP) // W: Ustawa o ochronie osób i mienia : komentarz / red. Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz (IP), Justyna Kurek (WBN) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo C.H. Beck, 2020 - p. 248-258

  Chapter in monograph 20
 • 2.
  Przestępstwo zakłócenia funkcjonowania sieci teleinformatycznej - wybrane aspekty / Filip Radoniewicz (IP) // W: Przestępczość teleinformatyczna 2019 / red. Jerzy Kosiński, Grzegorz Krasnodębski - Gdynia, Polska : Wydawnictwo BP, 2020 - p. 241-257

  Chapter in monograph / paper 5
 • 3.
  Środki ochrony fizycznej osób i mienia oraz prawa i obowiązki pracownika ochrony / Filip Radoniewicz (IP) // W: Ustawa o ochronie osób i mienia : komentarz / red. Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz (IP), Justyna Kurek (WBN) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo C.H. Beck, 2020 - p. 198-233

  Chapter in monograph 20
 • 4.
  Kary pieniężne / Filip Radoniewicz (IP) // W: Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa : komentarz / red. Waldemar Kitler (WBN), Joanna Taczkowska-Olszewska (IP), Filip Radoniewicz (IP) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019 - p. 341-360

  Chapter in monograph 20
 • 5.
  Problematyka inwigilacji prowadzonej za pomocą środków technicznych w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka / Filip Radoniewicz (IP) // W: Prawa człowieka i ich ochrona / red. Krzysztof Żarna - Rzeszów, Polska : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019

  Chapter in monograph 20
 • 6.
  Przestępstwa przeciwko danym oraz systemom komputerowym w japońskim prawie karnym / Filip Radoniewicz (IP) // W: Państwo w obliczu współczesnych wyzwań : o cyberbezpieczeństwie i innych zagrożeniach na przykładzie wybranych państw azjatyckich / red. Joanna Marszałek-Kawa - Toruń, Polska : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2019 - p. 153-174

  Chapter in monograph 20
 • 7.
  Wprowadzenie / Filip Radoniewicz (IP) // W: Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa : komentarz / red. Waldemar Kitler (WBN), Joanna Taczkowska-Olszewska (IP), Filip Radoniewicz (IP) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019

  Introduction / preface
 • 8.
  Identity theft in the polish criminal code / Filip Radoniewicz (WBN) // W: Reform of protection of personal data system : purpose, tools, effects / red. Joanna Taczkowska-Olszewska (WBN), Monika Nowikowska (WBN), Agnieszka Brzostek (WBN) - Poznań, Polska : Silva Rerum, 2018 - p. 111-121

  Chapter in monograph 20
 • 9.
  Odpowiedzialność karna za ujawnienie informacji uzyskanej w sposób określony w przepisach art. 267, par. 1, 2 lub 3 k.k. / Filip Radoniewicz (WBN) // W: Jawność życia publicznego / red. Joanna Taczkowska-Olszewska (WBN), Monika Nowikowska (WBN), Agnieszka Brzostek (WBN) - Opole, Polska : Wydawnictwo Naukowe Scriptorium, 2018 - p. 303-316

  Chapter in monograph 5
 • 10.
  Przestępstwo kradzieży tożsamości : aspekty wybrane / Filip Radoniewicz (WBN) // W: Reforma ochrony danych osobowych : cel, narzędzia, skutki / red. Joanna Taczkowska-Olszewska (WBN), Monika Nowikowska (WBN), Agnieszka Brzostek (WBN) - Poznań, Polska : Silva Rerum, 2018 - p. 195-209

  Chapter in monograph 20
 • 11.
  Przestępstwo " sabotażu informatycznego" (art. 269 k.k.) / Filip Radoniewicz (WBN) // W: System bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni RP / red. Waldemar Kitler (WBN), Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz (WBN), Katarzyna Badźmirowska-Masłowska (WBN) - Warszawa, Polska : Towarzystwo Wiedzy Obronnej, 2018 - p. 199-209

  Chapter in monograph 20
 • 12.
  Zbrodnia ludobójstwa w polskim kodeksie karnym : wybrane aspekty / Filip Radoniewicz (WBN) // W: Naruszenia praw człowieka we współczesnym świecie / red. Mira Malczyńska-Biały, Krzysztof Żarna - Rzeszów, Polska : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018 - p. 206-218

  Chapter in monograph 20
 • 13.
  Odpowiedzialność dyscyplinarna żołnierzy / Filip Radoniewicz (WBN) // W: Prawo wojskowe / red. Waldemar Kitler (WBN), Dariusz Nowak (WBN), Marta Anna Stepnowska-Michaluk - Warszawa, Polska : Wolters Kluwer Polska, 2017 - p. 301-332

  Chapter in monograph 20
 • 14.
  Podsłuch komputerowy / Filip Radoniewicz (WBN) // W: Prawo prywatności jako reguła społeczeństwa informacyjnego / red. Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz (WBN), Ksenia Kakareko, Jacek Sobczak - Warszawa, Polska : Wydawnictwo C. H. Beck, 2017 - p. 181-196

  Chapter in monograph 20
 • 15.
  Specyfika postępowania w sprawach podlegających orzecznictwu sądów wojskowych / Filip Mikołaj Radoniewicz (WBN) // W: Prawo wojskowe / red. Waldemar Kitler (WBN), Dariusz Nowak (WBN), Marta Anna Stepnowska-Michaluk - Warszawa, Polska : Wolters Kluwer Polska, 2017 - p. 285-300

  Chapter in monograph 20
 • 16.
  Ujęcie przestępstw przeciwko ochronie informacji w Kodeksie karnym a postanowienia dyrektywy 2013/40/UE dotyczącej ataków na systemy informatyczne : aspekty wybrane / Filip Mikołaj Radoniewicz (WBN) // W: Bezpieczeństwo informacyjne. Aspekty prawno-administracyjne / red. Waldemar Kitler (WBN), Joanna Taczkowska-Olszewska (WBN) - Warszawa, Polska : Towarzystwo Wiedzy Obronnej, 2017 - p. 293-317

  Chapter in monograph 20
 • 17.
  Działalność Rady Europy w zakresie prawnokarnej ochrony mniejszości narodowych i etnicznych : wybrane zagadnienia / Filip Mikołaj Radoniewicz (WBN) // W: Zjawisko ludobójstwa w XX i XXI wieku / red. Mira Malczyńska-Biały, Grzegorz Pawlikowski, Krzysztof Żarna - Rzeszów, Polska : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016 - p. 138-151

  Chapter in monograph