Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Przestępstwo zakłócenia funkcjonowania sieci teleinformatycznej - wybrane aspekty karnomaterialne i techniczne

Autorzy

[ 1 ] Katedra Prawa Cyberbezpieczeństwa i Nowych Technologii, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.7] Nauki prawne

Rok publikacji

2020

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej / referat

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo teleinformatyczne
  • Cyberprzestępczość
  • Prawo karne
  • Systemy informatyczne
Data udostępnienia online

2019

Strony (od-do)

241 - 257

Książka

Przestępczość teleinformatyczna 2019

Zaprezentowany na

Przestępczość Teleinformatyczna XXI, 17-19.06.2019, Gdynia, Polska

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0