Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Przestępstwo zakłócenia funkcjonowania sieci teleinformatycznej - wybrane aspekty karnomaterialne i techniczne

Authors

[ 1 ] Katedra Prawa Cyberbezpieczeństwa i Nowych Technologii, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Year of publication

2020

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo teleinformatyczne
  • Cyberprzestępczość
  • Prawo karne
  • Systemy informatyczne
Date of online publication

2019

Pages (from - to)

241 - 257

Book

Przestępczość teleinformatyczna 2019

Presented on

Przestępczość Teleinformatyczna XXI, 17-19.06.2019, Gdynia, Polska

Points of MNiSW / chapter

20.0