Processing may take a few seconds...

Conference

Name

Przestępczość Teleinformatyczna XXI

Short name

PL PT Konferencja Naukowa XXI. 2

Conference date

17-19.06.2019

Place

Gdynia, Polska

Conference type

national

Description

PL W dniach 17–19 czerwca 2019 roku, w budynku biblioteki Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni odbyła się kolejna edycja Konferencji Naukowej pt. Przestępczość Teleinformatyczna XXI (PTXXI). Tematem wiodącym tej edycji było pytanie: „standardy czy dobre praktyki przeciwdziałania i zwalczania cyberprzestępczości”, ale organizatorzy zaplanowali sesje poświęcone bezpieczeństwu informacji, dowodom cyfrowym, elektronicznym instrumentom płatniczym, naruszeniom własności intelektualnej w internecie oraz sesję cyberbezpieczeństwa militarnego. Nie zabrakło również tematów prezentujących najlepsze praktyki w omawianych obszarach oraz analizujących nadchodzące trendy i zagrożenia związane z cyberprzestepczością.

Organizer

Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich. Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte

Grupa Allegro sp. z o.o.

Publications (3)

Legend:  Points of MNiSW CORE Impact Factor Indexed in WoS