Processing may take a few seconds...

Book


Title

Przestępczość teleinformatyczna 2019

Editors

Year of publication

2020

Book type

scientific monograph / conference proceedings

Publication language

polish

Place

Gdynia, Polska

Publisher name

Wydawnictwo BP, Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

Publisher name from the MNiSW list

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte

Date of publication

2020

Number of pages

345

ISSN

1898-3189

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo informacyjne
  • Bezpieczeństwo teleinformatyczne
  • Cyberprzestępczość
Published in

Book series: Rocznik Bezpieczeństwa Morskiego

Number in series

2/S/2020

Chapters
Wstęp do teorii walki w cyberprzestrzeni (p. 13-30)
Prawne bezpieczeństwo rozwiązań w zakresie przeszukań on-line. Nowe ramy regulacyjne w Niemczech BKA-Gesetz 2017 (p. 225-240)
Przestępstwo zakłócenia funkcjonowania sieci teleinformatycznej - wybrane aspekty karnomaterialne i techniczne (p. 241-257)
Conference

Przestępczość Teleinformatyczna XXI, 17-19.06.2019, Gdynia, Polska

License type

other