Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

Przestępczość teleinformatyczna 2019

Redaktorzy

Rok publikacji

2020

Typ książki

monografia naukowa / materiały konferencyjne

Język publikacji

polski

Miejsce

Gdynia, Polska

Wydawca

Wydawnictwo BP, Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

Wydawca z listy MNiSW

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte

Data opublikowania

2020

Liczba stron

345

ISSN

1898-3189

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo informacyjne
  • Bezpieczeństwo teleinformatyczne
  • Cyberprzestępczość
Opublikowano w

Seria: Rocznik Bezpieczeństwa Morskiego

Numer w serii

2/S/2020

Rozdziały
Wstęp do teorii walki w cyberprzestrzeni (s. 13-30)
Prawne bezpieczeństwo rozwiązań w zakresie przeszukań on-line. Nowe ramy regulacyjne w Niemczech BKA-Gesetz 2017 (s. 225-240)
Przestępstwo zakłócenia funkcjonowania sieci teleinformatycznej - wybrane aspekty karnomaterialne i techniczne (s. 241-257)
Konferencja

Przestępczość Teleinformatyczna XXI, 17-19.06.2019, Gdynia, Polska

Typ licencji

inne