Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Wstęp do teorii walki w cyberprzestrzeni

Authors

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2020

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo
  • Cyberprzestrzeń
  • Konflikt
  • Wojna cybernetyczna
Abstract

PL W rozdziale przedstawiono tylko i wyłącznie podstawy związane z kształtowaniem się teorii walki w środowisku jakim jest cyberprzestrzeń. W pierwszej kolejności uwagę skupiono na istocie konfliktu, uwzględniając prakseologię i teorię wali zbrojnej oraz odniesiono się do charakteru współczesnych konfliktów. Następnie przedstawiono cyberprzestrzeń z punktu widzenia środowiska, w którym realizowany jest konflikt, przyjmując informację jako podstawę jej funkcjonowania, mającą wpływ na podmioty bezpieczeństwa i będącą zarówno celem, jak i narzędziem oddziaływania.

Pages (from - to)

13 - 30

Book

Przestępczość teleinformatyczna 2019

Presented on

Przestępczość Teleinformatyczna XXI, 17-19.06.2019, Gdynia, Polska

Points of MNiSW / chapter

20.0