Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Problematyka inwigilacji prowadzonej za pomocą środków technicznych w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Authors

[ 1 ] Katedra Prawa Cyberbezpieczeństwa i Nowych Technologii, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Year of publication

2019

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Inwigilacja
  • Orzecznictwo
  • Europejski Trybunał Praw Człowieka
Date of online publication

2019

Book

Prawa człowieka i ich ochrona

Points of MNiSW / chapter

20.0