Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Zbrodnia ludobójstwa w polskim kodeksie karnym : wybrane aspekty

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Holokaust
  • Ludobójstwo
  • Prawo karne
  • Przestępstwo wojenne
  • Polska
Pages (from - to)

206 - 218

Book

Naruszenia praw człowieka we współczesnym świecie

Points of MNiSW / chapter

20.0