Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Działalność Rady Europy w zakresie prawnokarnej ochrony mniejszości narodowych i etnicznych : wybrane zagadnienia

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Year of publication

2016

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Europa
  • Grupy etniczne
  • Europejska Komisja Przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji (ECRI)
  • Ksenofobia
  • Mniejszości narodowe
  • Prawo karne międzynarodowe
  • Rada Europy
  • Rasizm
Pages (from - to)

138 - 151

Comments

Streszczenie w języku angielskim.

Book

Zjawisko ludobójstwa w XX i XXI wieku