Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział


Tytuł

Zwalczanie nielegalnych treści w internecie – aspekty wybrane

Autorzy

[ 1 ] Katedra Prawa Cyberbezpieczeństwa i Nowych Technologii, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.7] Nauki prawne

Rok publikacji

2021

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Cyberbezpieczeństwo
  • Internet
  • Prawo nowych technologii
  • Prawo wspólnotowe europejskie
  • Zapobieganie
  • Zwalczanie
Data udostępnienia online

2021

Strony (od-do)

155 - 187

Książka

Media w erze cyfrowej. Wyzwania i zagrożenia

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0