Processing may take a few seconds...

Publications

 • -
 • Show
 • Sort by
Search parameters: organization = all organisational units, type = all types, discipline = pedagogy, publications from years 2016 - 2021, sort by = publication date descending

Search results (50)

Legend:  Points of MNiSW CORE Impact Factor Indexed in WoS
 • 1.
  Kompetencje nauczyciela przedmiotu "edukacja wojskowa" / Paweł Rafał Ostolski (WW) // W: Proces kształcenia uczniów wybranych klas mundurowych szkół ponadgimnazjalnych prowadzących przedmiot nauczania edukacja wojskowa / red. Paweł Rafał Ostolski (WW), Zbigniew Leśniewski (WW) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020 - p. 183-193

  Chapter in monograph 20
 • 2.
  Kształtowanie kompetencji społecznych uczniów certyfikowanych wojskowych klas mundurowych / Mirosław Laskowski (WW) // W: Proces kształcenia uczniów wybranych klas mundurowych szkół ponadgimnazjalnych prowadzących przedmiot nauczania edukacja wojskowa / red. Paweł Rafał Ostolski (WW), Zbigniew Leśniewski (WW) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020 - p. 168-182

  Chapter in monograph 20
 • 3.
  Proces kształcenia uczniów wybranych klas mundurowych szkół ponadgimnazjalnych prowadzących przedmiot nauczania edukacja wojskowa / red. Paweł Rafał Ostolski (WW), Zbigniew Leśniewski (WW) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020 - 227 s.

  Editorial scholarly monograph 20
 • 4.
  Przywództwo : konteksty, reminiscencje, odniesienia / Tomasz Majewski (WZiD), Dorota Kurek (WZiD), Bogdan Szulc (WZiD) / Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020 - 198 s.

  Scholarly monograph 100
 • 5.
  Rola patriotyzmu i wychowania fizycznego w edukacji klas mundurowych / Bogdan Szulc (WZiD) // W: Proces kształcenia uczniów wybranych klas mundurowych szkół ponadgimnazjalnych prowadzących przedmiot nauczania edukacja wojskowa / red. Paweł Rafał Ostolski (WW), Zbigniew Leśniewski (WW) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020 - p. 30-54

  Chapter in monograph 20
 • 6.
  Edukacja wojskowa w opinii uczniów pierwszej edycji programu certyfikowanych wojskowych klas mundurowych : porównanie / Mirosław Laskowski (WW) // W: Edukacja jutra. Oferta edukacyjna odpowiedzią na problemy współczesności. T. 1 / red. Aleksandra Kamińska-Małek, Piotr Oleśniewicz - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020 - p. 182-197

  Chapter in monograph 20
 • 7.
  Selected problems of defence training in Poland / Paweł Rafał Ostolski (WW) // W: Edukacja jutra. Oferta edukacyjna odpowiedzią na problemy współczesności. T. 1 / red. Aleksandra Kamińska-Małek, Piotr Oleśniewicz - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020 - p. 198-208

  Chapter in monograph 20
 • 8.
  Wychowanie moralne i jego konsekwencje w poglądach i zachowaniach młodzieży / Tomasz Majewski (WZiD), Bogdan Szulc (WZiD) // W: Edukacja jutra. Oferta edukacyjna odpowiedzią na problemy współczesności. T. 1 / red. Aleksandra Kamińska-Małek, Piotr Oleśniewicz - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020 - p. 117-127

  Chapter in monograph 20
 • 9.
  Dylematy przygotowania metodycznego nauczycieli akademickich / Paweł Rafał Ostolski (WW) / Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020 - 240 s.

  Scholarly monograph 100
 • 10.
  Rozwój powietrznych platform bezzałogowych / Rafał Ordyniec (WW) // Przegląd Sił Zbrojnych - 2020, nr 1, p. 99-101

  Popular science article
 • 11.
  Bezpieczeństwo czy obronność? : współczesne dylematy teoretyczne / Bogdan Szulc (WZiD) // W: Problemy bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego. T. 2 / red. Marek Gogolin - Bydgoszcz, Polska : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2019 - p. 9-21

  Chapter in monograph / paper 20
 • 12.
  Zagrożenia hybrydowe / Grzegorz Otocki (WW) // Przegląd Sił Zbrojnych - 2019, nr 2, p. 63-69

  Popular science article
 • 13.
  Edukacja wojskowa w ocenie uczniów klas mundurowych szkół średnich a ich zróżnicowanie demograficzno-społeczne / Mirosław Laskowski (WW) // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio J. Paedagogia-Psychologia - 2019, vol. 32, no. 3, p. 115-133

  Scholarly article 20
 • 14.
  Konstruktywizm i konektywizm : implikacje dla dydaktyki wojskowej / red. Krzysztof Krakowski (WW), Zbigniew Leśniewski (WW), Paweł Rafał Ostolski (WW) - Warszawa, Polska : Akademia Szuki Wojennej, 2019 - 139 s.

  Scholarly monograph 20
 • 15.
  Market Management in Market Activity / Stefan Antczak (WZiD) // Zeszyty Naukowe Akademii Sztuki Wojennej - 2019, t. 114, nr 1, p. 37-52

  Scholarly article 5
 • 16.
  Nauczyciel akademicki wobec współczesnych wyzwań edukacyjnych / Mirosław Laskowski (WW) // W: Nauczyciel szkoły wyższej w procesie dydaktyczno-wychowawczym : implikacje teoretyczne i praktyczne / red. Ilona Urych (WBN) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2019 - p. 31-55

  Chapter in monograph 20
 • 17.
  Profiles of Social Competence of Academic Teachers of Military Universities / Mirosław Laskowski (WW) // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika - 2019, T. 19, p. 195-207

  Scholarly article 20
 • 18.
  Przywództwo i autorytet a edukacja / Bogdan Mieczysław Szulc (WZiD) // W: Formy wzbogacania wychowania i zmniejszania zagrożeń społecznych / red. Aleksandra Kamińska, Piotr Oleśniewicz - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2019 - p. 15-25

  Chapter in monograph / paper 20
 • 19.
  Styles of problem management by lecturers of a military university and the locus of control / Mirosław Laskowski (WW) // Szkoła - Zawód -Praca - 2019, nr 18, p. 315-329

  Scholarly article 20
 • 20.
  System walki w armiach wybranych państw oraz NATO / Jarosław Wiśniewski (WW) / Warszawa, Polska : Akademia Sztuki Wojennej, 2019 - 257 s.

  Scholarly monograph 100
 • 21.
  The Sense of Self-efficacy among Academic Teachers at a Military University and their Self-esteem / Mirosław Laskowski (WW) // Labor et Educatio - 2019, nr 7, p. 229-244

  Scholarly article 20
 • 22.
  The value of the product as an essence in market activity. Example from passenger aviation / Stefan Antczak (WZiD) // Zeszyty Naukowe Akademii Sztuki Wojennej - 2019, t. 116, nr 3, p. 46-61

  Scholarly article 5
 • 23.
  Procedury rozpoznawcze : raz jeszcze / Jarosław Wiśniewski (WW) // Przegląd Sił Zbrojnych - 2018, nr 3, p. 34-41

  Popular science article
 • 24.
  Kształcenie kadr oficerskich na potrzeby terytorialnej służby wojskowej / Mirosław Laskowski (WW) // W: Działania wojsk lądowych i wojsk obrony terytorialnej w świetle współczesnych wyzwań i zagrożeń / red. Artur Michalak (WW): Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2018 - p. 182-191

  Chapter in monograph 20
 • 25.
  Okrążenie według poglądów amerykańskich / Mariusz Urbanek (WW) // Przegląd Sił Zbrojnych - 2018, nr 4, p. 36-41

  Scholarly article 1
 • 26.
  Otwarte źródła informacji w procesie analizy konfliktu hybrydowego / Jarosław Wiśniewski (WW) // W: Uwarunkowania funkcjonowania systemu rozpoznania wojskowego w warunkach wojny hybrydowej : wnioski i doświadczenia / red. Marek Wrzosek (WW) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2018 - p. 163-194

  Chapter in monograph 20
 • 27.
  Siły Zbrojne Rosji i ich wykorzystanie w polityce mocarstwa / Jarosław Wiśniewski (WW) // W: Rosyjska wizja prowadzenia operacji militarnych / red. Szymon Markiewicz (WW) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2018 - p. 11-71

  Chapter in monograph 20
 • 28.
  System kształcenia oficerów w Siłach Zbrojnych RP / Mirosław Laskowski (WW) / Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2018 - 94 s.

  Scholarly monograph 100
 • 29.
  Współczesna szkoła wyższa (zmierzch czy rozwój akademickości) / Bogdan Szulc (WZiD) // W: Wiedza i edukacja w egzystencji współczesnego człowieka / red. Aleksandra Kamińska, Piotr Oleśniewicz - Sosnowiec, Polska : Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, 2018 - p. 25-35

  Chapter in monograph / paper 5
 • 30.
  Współczesny dowódca w kontekście chińskiej starożytnej sztuki wojny / Bogdan Szulc (WZiD) // W: Specyfika, wyzwania i paradygmaty polityki bezpieczeństwa Azji / red. Joanna Marszałek-Kawa, Patryk Tomaszewski: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018 - p. 9-25

  Chapter in monograph 20
 • 31.
  Aktualne uwarunkowania zgrywania systemu rozpoznania : praca naukowo-badawcza : kod pracy: II.2.31.2.0 / Szymon Markiewicz (WW), Jarosław Wiśniewski (WW), Zbigniew Modrzejewski (WW) / Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - 126 s.

  Research work
 • 32.
  Deskrypcja obiektów rozmieszczonych poza strefą działań bezpośrednich / Marek Wrzosek (WW), Jarosław Wiśniewski (WW) / Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - 213 s.

  Scholarly textbook / script 100
 • 33.
  Koncepcja NATO zwalczania drugich rzutów i odwodów (FOFA) / Jarosław Wiśniewski (WW) // W: Deskrypcja obiektów rozmieszczonych poza strefą działań bezpośrednich - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - p. 43-86

  Chapter in scholarly textbook 20
 • 34.
  Oblicza współczesnego patriotyzmu i męstwa w kontekście edukacyjnym / Bogdan Mieczysław Szulc (WZiD) // W: Wartości, wychowanie, kształcenie / red. Aleksandra Kamińska, Piotr Oleśniewicz - Sosnowiec, Polska : Oficyna Wydawnicza ,,Humanitas", 2017 - p. 65-76

  Chapter in monograph / paper 5
 • 35.
  Ocena zagrożeń ochrony granicy państwowej wynikająca z militarnych prób destabilizacji sytuacji w strefie przygranicznej i wewnątrz kraju / Mariusz Urbanek (WW) // W: Zagrożenia ochrony granicy państwowej w różnych stanach funkcjonowania państwa : praca naukowo-badawcza : numer tematu badawczego : II.2.29.2.0. / red. Leszek Elak (WW) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - p. 83-111

  Chapter of research work
 • 36.
  Ogólne założenia zgrywania systemu działań / Jarosław Wiśniewski (WW) // W: Aktualne uwarunkowania zgrywania systemu rozpoznania : praca naukowo-badawcza : kod pracy: II.2.31.2.0 - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - p. 44-82

  Chapter of research work
 • 37.
  Organizacyjne uwarunkowania strefy tylnej komponentu lądowego / Jarosław Wiśniewski (WW) // W: Deskrypcja obiektów rozmieszczonych poza strefą działań bezpośrednich - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - p. 13-42

  Chapter in scholarly textbook 20
 • 38.
  Państwo i naród w kontekście bezpieczeństwa i obronności / Bogdan Mieczysław Szulc (WZiD) // W: Od sztuki wojennej do bezpieczeństwa narodowego : księga jubileuszowa z okazji siedemdziesięciolecia urodzin prof. dr. hab. Jacka Pawłowskiego / red. Waldemar Kitler (WBN) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - p. 449-463

  Chapter in monograph 20
 • 39.
  Sprawozdanie z ćwiczenia epizodycznego pk. Polańczyk-17 / Mariusz Urbanek (WW) / Warszawa, Polska : Akademia Sztuki Wojennej, 2017

  Scholarly monograph 100
 • 40.
  Układ i treść wystąpienia oficera rozpoznania / Włodzimierz Michalski (WW) // W: Układ i treść wystąpień oficerów rodzajów wojsk na odprawie informacyjnej / red. Waldemar Łydka (WW) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - p. 14-17

  Chapter in scholarly textbook 20
 • 41.
  Współczesne systemy informatyczne zarządzania kształceniem, nauczaniem - uczeniem się, szkoleniem, doskonaleniem zawodowym : praca naukowo-badawcza : kod pracy : II.2.32.1.0 / Krzysztof Krakowski (WW), Zbigniew Leśniewski (WW), Andrzej Mocarski (WW), Paweł Rafał Ostolski (WW) / Warszawa, Polska : Warszawa : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - 216 s.

  Research work
 • 42.
  Bezpieczeństwo a obronność : (dylematy ontologiczno-epistemologiczne) / Bogdan Szulc (WZiD) // W: Bezpieczeństwo informacyjne w XXI w. / red. Mariusz Kubiak, Stanisław Topolewski - Warszawa, Polska Siedlce, Polska : Pracownia Wydawnicza Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2016 - p. 9-23

  Chapter in monograph
 • 43.
  Ewolucja polskiego szkolnictwa wojskowego (część I) / Paweł Ostolski (WZiD) // Obronność – Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia - 2016, nr 1 (17), p. 139-153

  Scholarly article 6
 • 44.
  Ewolucja polskiego szkolnictwa wojskowego (część II) / Paweł Ostolski (WZiD) // Obronność – Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia - 2016, nr 4(20), p. 28-40

  Scholarly article 6
 • 45.
  Modele kształcenia a przystosowanie zawodowe młodych oficerów Wojska Polskiego / Mirosław Laskowski (WW) / Warszawa, Polska : Difin, 2016 - 263 s.

  Scholarly monograph
 • 46.
  System rozpoznania Sił Zbrojnych RP : doświadczenia i wnioski z funkcjonowania ISTAR. Cz. 2, Rozpoznanie specjalistyczne / red. Jarosław Wiśniewski (WW) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2016 - 285 s.

  Editorial scholarly monograph
 • 47.
  Wybrane problemy etyczne w zarządzaniu organizacjami / Bogdan Szulc (WZiD) // W: Horyzonty współczesnego zarządzania : księga z okazji jubileuszu 70-lecia profesora Jerzego Bogdanienki / red. Marcin Żemigała - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2016 - p. 374-386

  Chapter in monograph
 • 48.
  Wychowanie fizyczne i sport w polskiej rzeczywistości edukacyjnej / Bogdan Szulc (WZiD) // W: Kształcenie i pozaedukacyjna aktywność człowieka od dzieciństwa do dorosłości / red. Aleksandra Kamińska, Piotr Oleśniewicz - Sosnowiec, Polska : Oficyna Wydawnicza "Humanitas" Sosnowiec, 2016 - p. 171-183

  Chapter in monograph / paper
 • 49.
  Wyniki badań empirycznych / Paweł Rafał Ostolski (WW) // W: Przygotowanie systemu obronnego RP na okres pokoju, kryzysu i wojny : praca naukowo-badawcza : kod pracy : II.2.18.1.0 / red. Krzysztof Krakowski (WW) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2016 - p. 70-89

  Chapter of research work
 • 50.
  Zastosowanie teorii konstruktywizmu i konektywizmu pedagogicznego w systemie szkolenia Sił Zbrojnych RP : praca naukowo-badawcza : kod pracy : II.2.34.3.0 / Zbigniew Leśniewski (WW), Krzysztof Krakowski (WW), Paweł Rafał Ostolski (WW) / Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2016 - 277 s.

  Research work