Processing may take a few seconds...

Article

Title

Styles of problem management by lecturers of a military university and the locus of control

Authors

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.9 Pedagogy

Title variant

PL Style radzenia sobie z problemami przez wykładowców wojskowej uczelni wyższej a umiejscowienie u nich poczucia kontroli

Year of publication

2019

Published in

Szkoła - Zawód -Praca

Journal year: 2019 | Journal number: nr 18

Article type

scholarly article

Publication language

english

Keywords
EN
 • War Studies University
 • Academic teachers
 • Coping strategy
 • Higher education
PL
 • Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj)
 • Nauczyciele akademiccy
 • Praca a stres
 • Radzenie sobie ze stresem
 • Stres zawodowy
 • Szkolnictwo wyższe
 • Uczelnie wojskowe
Date of online publication

2019 (Date presumed)

Pages (from - to)

315 - 329

DOI

10.34767/SZP.2019.02.20

URL

https://szkola-zawod-praca.ukw.edu.pl/index.php/szp/issue/view/16/15

Comments

Bibliografia, netografia na stronach 328-329.

License type

other

Open Access Mode

publisher's website

Open Access Text Version

final published version

Date of Open Access to the publication

moment of the publication

Points of MNiSW / journal

20