Processing may take a few seconds...

Article


Title

Styles of problem management by lecturers of a military university and the locus of control

Authors

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.9] Education

Title variant

PL Style radzenia sobie z problemami przez wykładowców wojskowej uczelni wyższej a umiejscowienie u nich poczucia kontroli

Year of publication

2019

Published in

Szkoła - Zawód -Praca

Journal year: 2019 | Journal number: nr 18

Article type

scientific article

Publication language

english

Keywords
EN
 • War Studies University
 • Academic teachers
 • Coping strategy
 • Higher education
PL
 • Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj)
 • Nauczyciele akademiccy
 • Praca a stres
 • Radzenie sobie ze stresem
 • Stres zawodowy
 • Szkolnictwo wyższe
 • Uczelnie wojskowe
Abstract

EN Coping with stress and the sense of control over the work done are vital issues in the specific profession of a lecturer of a military university. The quality of educational activity might be significantly lowered when dealing with various problems and coping with the accompanying stress as a result of adopting incorrect solutions, which additionally causes the loss or significant decrease in the sense of control over the situation. Thus, it is worth taking a closer look at the problem through an in-depth analysis of its particular dimensions, especially in terms of observed dependencies against the background of the socio-occupational conditions. The empirical research carried out among lecturers of a military university will allow to diagnose the situation and to formulate relevant conclusions. The results of analyses have been presented on the basis of research results obtained at the War Studies University in Warsaw with the use of standardised measurement tools as well as the elements of descriptive and correlation statistics.

PL Radzenie sobie ze stresem oraz poczucie kontroli nad wykonywaną pracą stanowią niezwykle istotne kwestie w specyficznym zawodzie nauczyciela akademickiego uczelni wojskowej. Jakość działalności edukacyjnej podczas rozwiązywania różnego rodzaju problemów i pojawiającego się wówczas stresu może zostać znacznie obniżona z uwagi na przyjmowanie niewłaściwych rozwiązań skutkując ponadto utratą lub wyraźnym zmniejszeniem poczucia kontroli nad sytuacją. Warto zatem przyjrzeć się bliżej niniejszej problematyce poprzez dogłębną analizę jej poszczególnych wymiarów, zwłaszcza pod względem występujących tam zależności na tle uwarunkowań społeczno-zawodowych. Przeprowadzone w tym celu badania empiryczne wśród wykładowców uczelni wojskowej pozwolą zdiagnozować sytuację w tym zakresie oraz sformułować stosowne wnioski. Rezultaty podjętych analiz przedstawione zostały na podstawie wyników badań zrealizowanych w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie z zastosowaniem wystandaryzowanych narzędzi pomiarowych oraz elementów statystyki opisowej i korelacyjnej.

Date of online publication

2019 (Date presumed)

Pages (from - to)

315 - 329

DOI

10.34767/SZP.2019.02.20

URL

https://szkola-zawod-praca.ukw.edu.pl/index.php/szp/issue/view/16/15

Comments

Bibliografia, netografia na stronach 328-329.

License type

other

Open Access Mode

publisher's website

Open Access Text Version

final published version

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Ministry points / journal

20.0

Ministry points / journal in years 2017-2021

40.0