Processing may take a few seconds...

Journal

Title

Szkoła - Zawód -Praca

Editors

Additional title

EN School - Profession - Labour

Scientific disciplines (Law 2.0)

5.9 Pedagogy

Journal unique ID

200311

Publisher name

Wydział Pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Editorship

Redakcja czasopisma: Szkoła - Zawód - Praca ul. Jana Karola Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz

Domains

PL Edukacja i pedagogika | Pedagogika

ISSN

2082-6087

Publication frequency

half-yearly

DOI

10.34767/SZP

Comments

Szkoła - Zawód - Praca, to czasopismo, którego tytuł nie jest zupełnie nowy, ponieważ stosowany był z powodzeniem w latach 70. i 80. dla opracowań, w których prezentowano problematykę kształtującej się wówczas, a następnie dynamicznie rozwijającej się subdyscypliny pedagogicznej - pedagogiki pracy. Pod tym ogólnym tytułem prezentowano przede wszystkim materiały naukowo-dydaktyczne będące plonem legendarnego już dzisiaj Ogólnopolskiego Seminarium Pedagogiki Pracy. Uznając aktualność relacji w tym tytule ujętych, postanowiono, za zgodą i przy pełnej akceptacji jego twórcy oraz kierownika wspomnianego seminarium, prof. Tadeusza W. Nowackiego, rozpocząć wydawanie czasopisma, w którym pre­zentowane będą zagadnienia nie tylko z zakresu pedagogiki pracy, ale również wielu innych dyscyplin naukowych, których problematyka mieści się w tym po­jemnym tytule. INDEKSACJA: THE EUROPEAN REFERENCE INDEX FOR THE HUMANITIES AND THE SOCIAL SCIENCES (ERIH Plus), PBN - Polska Bibliografia Naukowa, POL-on, REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY, ARIANTA, ICI Journals Master List.

Unified list of scientific journals 2013-2016

6

Journal years