Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Wychowanie fizyczne i sport w polskiej rzeczywistości edukacyjnej

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.9] Education

Year of publication

2016

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Kultura fizyczna
  • Sport
  • Wychowanie fizyczne
  • Polska
Pages (from - to)

171 - 183

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991001696419705066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=title,exact,Wychowanie%20fizyczne%20i%20sport%20w%20polskiej%20rzeczywisto%C5%9Bci%20edukacyjnej&offset=0

Book

Kształcenie i pozaedukacyjna aktywność człowieka od dzieciństwa do dorosłości

Presented on

XXII Tatrzańskie Sympozjum Naukowe "Edukacja Jutra", 20-22.06.2016, Zakopane, Polska

License type

other