Processing may take a few seconds...

Book

Title

Kształcenie i pozaedukacyjna aktywność człowieka od dzieciństwa do dorosłości

Editors

Year of publication

2016

Book type

editorial scholarly monograph / conference proceedings

Publication language

polish

Place

Sosnowiec, Polska

Publisher name

Oficyna Wydawnicza "Humanitas" Sosnowiec

Date of publication

2016

Number of pages

421

ISBN

978-83-64788-53-6

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991051237329705066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=title,exact,Kszta%C5%82cenie%20i%20pozaedukacyjna%20aktywno%C5%9B%C4%87%20cz%C5%82owieka%20od%20dzieci%C5%84stwa%20do%20doros%C5%82o%C5%9Bci&sortby=date_d&facet=frbrgroupid,include,84764831018128311&offset=0

Keywords
PL
  • Kształcenie
  • Polska
Comments

Materiały z 22. Tatrzańskiego Sympozjum Naukowego Edukacja Jutra, 20 - 22 czerwca 2016 r., Zakopane.

Published in

Book series: Edukacja Jutra

Chapters
Conference

XXII Tatrzańskie Sympozjum Naukowe "Edukacja Jutra", 20-22.06.2016, Zakopane, Polska

License type

other