Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Założenia zmian systemowych dotyczących współdziałania Wojsk Lądowych, Wojsk Obrony Terytorialnej i Straży Granicznej w aspekcie skutecznej ochrony i obrony granicy państwowej

Authors

[ 1 ] Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.9] Education

Year of publication

2022

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Granice
  • System obronny państwa
  • Wojska lądowe
  • Wojska obrony terytorialnej
  • Straż graniczna
  • Polska
Abstract

PL Rozdział przedstawia zagrożenia oraz ich wpływ na bezpieczeństwo granicy państwa w kontekście współczesnych zagrożeń hybrydowych. Opracowanie wskazuje na pewne założenia wprowadzania zmian systemowych dotyczących współdziałania Wojsk Lądowych, Wojsk Obrony Terytorialnej i Straży Granicznej w aspekcie skutecznej ochrony i obrony granicy państwowej. Ponadto, jest również krótką próbą ukazania roli Wojsk Lądowych, Wojsk Obrony Terytorialnej i Straży Granicznej w przeciwdziałaniu zagrożeniom hybrydowym oraz miejsca jakie zajmują w systemie obronnym RP, a w szczególnie, zapewniając bezpieczeństwo granicy państwowej.

Date of online publication

29.11.2022

Pages (from - to)

221 - 232

Comments

Bibliografia na stronie 232.

Book

Zagrożenie wschodniej flanki NATO w aspekcie bezpieczeństwa wewnętrznego obszarów przygranicznych

Ministry points / chapter

20.0