Processing may take a few seconds...

Book


Title

Zagrożenie wschodniej flanki NATO w aspekcie bezpieczeństwa wewnętrznego obszarów przygranicznych

Editors

[ 1 ] Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2022

Book type

editing of scientific monograph

Publication language

polish

Place

Chełm, Polska

Warszawa, Polska

Publisher name

Wydawnictwo im. Prof. Leszka J. Krzyżanowskiego Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie

Publisher name from the Ministry list

Wydawnictwo im. Prof. Leszka J. Krzyżanowskiego Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie

Date of online publication

25.11.2022

Date of publication

2022

Number of pages

317

ISBN

978-83-7520-252-6

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo międzynarodowe
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Dezinformacja
  • Propaganda
  • Walka zbrojna
  • Zagrożenia militarne
  • Zagrożenia niemilitarne
  • Zarządzanie kryzysowe
Obligatory copy

yes

Chapters
Przyczyny wojen hybrydowych : wyniki badań empirycznych (p. 15-61)
Jakie NATO? : potrzeba nowej koncepcji strategicznej Sojuszu Północnoatlantyckiego (p. 63-73)
Eskalacja kryzysu granicznego jako efekt działania białoruskiej dezinformacji (p. 137-153)
Założenia zmian systemowych dotyczących współdziałania Wojsk Lądowych, Wojsk Obrony Terytorialnej i Straży Granicznej w aspekcie skutecznej ochrony i obrony granicy państwowej (p. 221-232)
Rada do spraw Kobiet w resorcie obrony narodowej (p. 291-304)
License type

other

Total point value of monograph

120.0

Total point value for editor

40.0