Processing may take a few seconds...

Article


Title

Rozwój powietrznych platform bezzałogowych

Authors

[ 1 ] Instytut Sztuki Operacyjnej i Taktyki, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.9] Education

Year of publication

2020

Published in

Przegląd Sił Zbrojnych

Journal year: 2020 | Journal number: nr 1

Article type

popular science article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezzałogowe statki powietrzne
  • Lotnictwo wojskowe
  • Walka
Date of online publication

2020

Pages (from - to)

99 - 101