Processing may take a few seconds...

Article


Title

Zagrożenia hybrydowe

Authors

[ 1 ] Instytut Sztuki Operacyjnej i Taktyki, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.9] Education

Year of publication

2019

Published in

Przegląd Sił Zbrojnych

Journal year: 2019 | Journal number: nr 2

Article type

popular science article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Rzeczywistość wirtualna
  • Wojna hybrydowa
Pages (from - to)

63 - 69

License type

other

Open Access Mode

publisher's website

Open Access Text Version

final published version