Processing may take a few seconds...

Chapter

Title

Oblicza współczesnego patriotyzmu i męstwa w kontekście edukacyjnym

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.9 Pedagogy

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Odwaga
  • Ojczyzna
  • Patriotyzm
  • Świadomość narodowa
  • Wychowanie patriotyczne
Pages (from - to)

65 - 76

Book

Wartości, wychowanie, kształcenie

Presented on

XXIII Tatrzańskie Sympozjum Naukowe "Edukacja Jutra", 19-21.06.2017, Zakopane, Polska

Points of MNiSW / chapter

5