Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Oblicza współczesnego patriotyzmu i męstwa w kontekście edukacyjnym

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.9] Education

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Odwaga
  • Ojczyzna
  • Patriotyzm
  • Świadomość narodowa
  • Wychowanie patriotyczne
Pages (from - to)

65 - 76

Book

Wartości, wychowanie, kształcenie

Ministry points / chapter

20.0