Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Wartości, wychowanie, kształcenie

Redaktorzy

Rok publikacji

2017

Typ książki

redakcja monografii naukowej / materiałów konferencyjnych

Język publikacji

polski

Miejsce

Sosnowiec, Polska

Wydawca

Oficyna Wydawnicza ,,Humanitas"

Data opublikowania

2017

Liczba stron

421

ISBN

978-83-65682-57-4

Słowa kluczowe
PL
  • Kształcenie
  • Wychowanie
  • Wartości
  • Polska
Uwagi

Streszczenie w języku angielskim przy poszczególnych rozdziałach.

Opublikowano w

Seria: Monografie Edukacji Jutra

Rozdziały
Oblicza współczesnego patriotyzmu i męstwa w kontekście edukacyjnym (s. 65-76)
Edukacja jutra - edukacją ludzi dorosłych (s. 183-194)
Miejsce i rola szkolenia obronnego w doskonaleniu zawodowym kadr administracji publicznej i samorządowej (s. 195-207)
Aktualności w zakresie doskonalenia zawodowego w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (s. 209-220)
Konferencja

XXIII Tatrzańskie Sympozjum Naukowe "Edukacja Jutra", 19-21.06.2017, Zakopane, Polska