Processing may take a few seconds...

Book

Title

Wartości, wychowanie, kształcenie

Editors

Year of publication

2017

Book type

editorial scholarly monograph / conference proceedings

Publication language

polish

Place

Sosnowiec, Polska

Publisher name

Oficyna Wydawnicza ,,Humanitas"

Date of publication

2017

Number of pages

421

ISBN

978-83-65682-57-4

Keywords
PL
  • Kształcenie
  • Wychowanie
  • Wartości
  • Polska
Comments

Streszczenie w języku angielskim przy poszczególnych rozdziałach.

Published in

Book series: Monografie Edukacji Jutra

Chapters
Oblicza współczesnego patriotyzmu i męstwa w kontekście edukacyjnym (p. 65-76)
Edukacja jutra - edukacją ludzi dorosłych (p. 183-194)
Miejsce i rola szkolenia obronnego w doskonaleniu zawodowym kadr administracji publicznej i samorządowej (p. 195-207)
Aktualności w zakresie doskonalenia zawodowego w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (p. 209-220)
Conference

XXIII Tatrzańskie Sympozjum Naukowe "Edukacja Jutra", 19-21.06.2017, Zakopane, Polska