Processing may take a few seconds...

Chapter

Title

Aktualności w zakresie doskonalenia zawodowego w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Authors

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Safety studies

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Awans zawodowy
  • Doskonalenie zawodowe
  • Dowodzenie (wojsko)
  • Praca
  • Szkolenie wojskowe
  • Żołnierze
  • Polska
Pages (from - to)

209 - 220

Book

Wartości, wychowanie, kształcenie

Presented on

XXIII Tatrzańskie Sympozjum Naukowe "Edukacja Jutra", 19-21.06.2017, Zakopane, Polska

Points of MNiSW / chapter

5