Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział


Tytuł

Aktualności w zakresie doskonalenia zawodowego w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Autorzy

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Rok publikacji

2017

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Awans zawodowy
  • Doskonalenie zawodowe
  • Dowodzenie (wojsko)
  • Praca
  • Szkolenie wojskowe
  • Żołnierze
  • Polska
Strony (od-do)

209 - 220

Książka

Wartości, wychowanie, kształcenie

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0