Processing may take a few seconds...

Chapter

Title

Edukacja jutra - edukacją ludzi dorosłych

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.6 Learning about management and quality

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Jakość życia
  • Kompetencje społeczne
  • Kształcenie ustawiczne
  • Osoby w wieku starszym
  • Oświata dorosłych
  • Prognoza demograficzna
  • Starzenie się społeczeństwa
  • Uniwersytety trzeciego wieku
  • Polska
Pages (from - to)

183 - 194

Book

Wartości, wychowanie, kształcenie

Presented on

XXIII Tatrzańskie Sympozjum Naukowe "Edukacja Jutra", 19-21.06.2017, Zakopane, Polska

Points of MNiSW / chapter

5