Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Miejsce i rola szkolenia obronnego w doskonaleniu zawodowym kadr administracji publicznej i samorządowej

Authors

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo publiczne
  • Doskonalenie zawodowe
  • Edukacja dla bezpieczeństwa
  • Pracownicy samorządowi
  • Urzędnicy
  • Polska
Abstract

EN Streszczenie w języku angielskim.

Pages (from - to)

195 - 207

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991027793209705066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=title,exact,Miejsce%20i%20rola%20szkolenia%20obronnego%20w%20doskonaleniu%20zawodowym%20kadr%20administracji%20publicznej%20i%20samorz%C4%85dowej&offset=0

Book

Wartości, wychowanie, kształcenie

Points of MNiSW / chapter

20.0