Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Współczesna szkoła wyższa (zmierzch czy rozwój akademickości)

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.9] Education

Title variant

EN Contemporary higher school (academic dusk or growth)

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Szkolnictwo wyższe
  • Zarządzanie wiedzą
  • Kształcenie
  • Mądrość
Pages (from - to)

25 - 35

Book

Wiedza i edukacja w egzystencji współczesnego człowieka

Presented on

XXIV Tatrzańskie Sympozjum Naukowe ,,Edukacja Jutra", 18-20.06.2018, Zakopane, Polska

License type

other

Points of MNiSW / chapter

20.0