Processing may take a few seconds...

Book

Title

Wiedza i edukacja w egzystencji współczesnego człowieka

Editors

Year of publication

2018

Book type

editorial scholarly monograph / conference proceedings

Publication language

polish

Edition

Wydanie 1.

Place

Sosnowiec, Polska

Publisher name

Oficyna Wydawnicza „Humanitas”

Date of publication

2018

Number of pages

486

ISBN

978-83-65682-89-5

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052488052505066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=title,exact,WIEDZA%20I%20EDUKACJA%20W%20EGZYSTENCJI%20WSP%C3%93%C5%81CZESNEGO%20CZ%C5%81OWIEKA&offset=0

Keywords
PL
  • Edukacja międzykulturowa
  • Kształcenie
  • Nauczanie początkowe
  • Nauczyciele
  • Opieka społeczna
  • Szkolnictwo zawodowe
  • Wiedza
Obligatory copy

yes

Published in

Book series: Monografie Edukacji Jutra

Chapters
Współczesna szkoła wyższa (zmierzch czy rozwój akademickości) (p. 25-35)
Pozytywne i negatywne uwarunkowania procesów edukacji w Akademii Sztuki Wojennej : stan obecny i przesłania na przyszłość (p. 147-160)
Tożsamość dydaktyki wojskowej (p. 161-175)
Teoretyczno - praktyczne ujęcie konektywizmu w dydaktyce wojskowej (p. 177-188)
Conference

XXIV Tatrzańskie Sympozjum Naukowe ,,Edukacja Jutra", 18-20.06.2018, Zakopane, Polska

License type

other