Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Book

Download BibTeX

Title

Wiedza i edukacja w egzystencji współczesnego człowieka

Editors

Year of publication

2018

Book type

editing of scientific monograph

Publication language

polish

Place

Sosnowiec, Polska

Publisher name

Oficyna Wydawnicza „Humanitas”

Publisher name from the Ministry list

Oficyna Wydawnicza "Humanitas"

Date of publication

2018

Number of pages

486

ISBN

978-83-65682-89-5

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052488052505066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=title,exact,WIEDZA%20I%20EDUKACJA%20W%20EGZYSTENCJI%20WSP%C3%93%C5%81CZESNEGO%20CZ%C5%81OWIEKA&offset=0

Keywords
PL
  • Edukacja międzykulturowa
  • Kształcenie
  • Nauczanie początkowe
  • Nauczyciele
  • Opieka społeczna
  • Szkolnictwo zawodowe
  • Wiedza
Obligatory copy

yes

Published in

Book series: Monografie Edukacja Jutra

Chapters
Współczesna szkoła wyższa (zmierzch czy rozwój akademickości) (p. 25-35)
Pozytywne i negatywne uwarunkowania procesów edukacji w Akademii Sztuki Wojennej : stan obecny i przesłania na przyszłość (p. 147-160)
Tożsamość dydaktyki wojskowej (p. 161-175)
Teoretyczno - praktyczne ujęcie konektywizmu w dydaktyce wojskowej (p. 177-188)
Conference

XXIV Tatrzańskie Sympozjum Naukowe ,,Edukacja Jutra", 18-20.06.2018, Zakopane, Polska

License type

other