Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

Wiedza i edukacja w egzystencji współczesnego człowieka

Redaktorzy

Rok publikacji

2018

Typ książki

redakcja monografii naukowej

Język publikacji

polski

Miejsce

Sosnowiec, Polska

Wydawca

Oficyna Wydawnicza „Humanitas”

Wydawca z listy MNiSW

Oficyna Wydawnicza "Humanitas"

Data opublikowania

2018

Liczba stron

486

ISBN

978-83-65682-89-5

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052488052505066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=title,exact,WIEDZA%20I%20EDUKACJA%20W%20EGZYSTENCJI%20WSP%C3%93%C5%81CZESNEGO%20CZ%C5%81OWIEKA&offset=0

Słowa kluczowe
PL
  • Edukacja międzykulturowa
  • Kształcenie
  • Nauczanie początkowe
  • Nauczyciele
  • Opieka społeczna
  • Szkolnictwo zawodowe
  • Wiedza
Egzemplarz obowiązkowy

tak

Opublikowano w

Seria: Monografie Edukacja Jutra

Rozdziały
Współczesna szkoła wyższa (zmierzch czy rozwój akademickości) (s. 25-35)
Pozytywne i negatywne uwarunkowania procesów edukacji w Akademii Sztuki Wojennej : stan obecny i przesłania na przyszłość (s. 147-160)
Tożsamość dydaktyki wojskowej (s. 161-175)
Teoretyczno - praktyczne ujęcie konektywizmu w dydaktyce wojskowej (s. 177-188)
Konferencja

XXIV Tatrzańskie Sympozjum Naukowe ,,Edukacja Jutra", 18-20.06.2018, Zakopane, Polska

Typ licencji

inne