Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Pozytywne i negatywne uwarunkowania procesów edukacji w Akademii Sztuki Wojennej : stan obecny i przesłania na przyszłość

Authors

[ 1 ] Instytut Wsparcia i Zabezpieczenia Działań, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Title variant

EN Positive and negative determinants of educational process in War Studies University : status quo and projections

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Akademia Sztuki Wojennej
  • Edukacja
Pages (from - to)

147 - 160

Comments

Streszczenie w języku angielskim

Book

Wiedza i edukacja w egzystencji współczesnego człowieka

Presented on

XXIV Tatrzańskie Sympozjum Naukowe ,,Edukacja Jutra", 18-20.06.2018, Zakopane, Polska

License type

other

Points of MNiSW / chapter

20.0