Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Teoretyczno - praktyczne ujęcie konektywizmu w dydaktyce wojskowej

Autorzy

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Wariant tytułu

EN Theoretical and practical conclusion of the connectivism in military didactics

Rok publikacji

2018

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej / referat

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Dydaktyka wojskowa
  • Kształcenie
  • Pedagogika wojskowa
  • Teoria nauczania
  • Technologie informacyjne
Strony (od-do)

177 - 188

Uwagi

Streszczenie w języku angielskim.

Książka

Wiedza i edukacja w egzystencji współczesnego człowieka

Zaprezentowany na

XXIV Tatrzańskie Sympozjum Naukowe ,,Edukacja Jutra", 18-20.06.2018, Zakopane, Polska

Typ licencji

inne

Punktacja MNiSW / rozdział

5,0