Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Tożsamość dydaktyki wojskowej

Authors

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Title variant

EN The identity of military didactics

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Dydaktyka wojskowa
  • Kształcenie
  • Pedagogika wojskowa
  • Edukacja dla bezpieczeństwa
  • Edukacja obronna
  • Siły Zbrojne RP
Pages (from - to)

161 - 175

Comments

Streszczenie w języku angielskim

Book

Wiedza i edukacja w egzystencji współczesnego człowieka

Presented on

XXIV Tatrzańskie Sympozjum Naukowe ,,Edukacja Jutra", 18-20.06.2018, Zakopane, Polska

License type

other

Ministry points / chapter

20.0