Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Siły Zbrojne Rosji i ich wykorzystanie w polityce mocarstwa

Authors

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.9] Education

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Polityka międzynarodowa
  • Siły zbrojne
  • Rosja
Pages (from - to)

11 - 71

Book

Rosyjska wizja prowadzenia operacji militarnych

Ministry points / chapter

20.0