Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Przywództwo i autorytet a edukacja

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.9] Education

Year of publication

2019

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Autorytet
  • Edukacja
  • Kultura organizacyjna
  • Przywództwo
  • Zarządzanie
Pages (from - to)

15 - 25

Comments

Bibliografia na stronie 25.

Book

Formy wzbogacania wychowania i zmniejszania zagrożeń społecznych

Presented on

XXV Tatrzańskie Sympozjum Naukowe "Edukacja jutra", 24-26.06.2019, Zakopane, Polska

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other

Ministry points / chapter

20.0