Processing may take a few seconds...

Chapter

Title

Ocena zagrożeń ochrony granicy państwowej wynikająca z militarnych prób destabilizacji sytuacji w strefie przygranicznej i wewnątrz kraju

Authors

[ 1 ] Instytut Sztuki Operacyjnej i Taktyki, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.9 Pedagogy

Year of publication

2017

Chapter type

chapter of research work

Publication language

polish

Pages (from - to)

83 - 111

Book

Zagrożenia ochrony granicy państwowej w różnych stanach funkcjonowania państwa : praca naukowo-badawcza : numer tematu badawczego : II.2.29.2.0.