Processing may take a few seconds...

Book


Title

Zagrożenia ochrony granicy państwowej w różnych stanach funkcjonowania państwa : praca naukowo-badawcza : numer tematu badawczego : II.2.29.2.0.

Editors

[ 1 ] Instytut Sztuki Operacyjnej i Taktyki, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2017

Book type

research work

Publication language

polish

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Publisher name from the Ministry list

Akademia Sztuki Wojennej

Date of publication

2017

Number of pages

160

Chapters
Założenia badawcze (p. 10-16)
Charakter zagrożeń granicy państwowej wynikający z geopolitycznego położenia Polski (p. 17-41)
Ocena zagrożeń państwa wynikających z nielegalnego przekraczania granicy (p. 42-82)
Ocena zagrożeń ochrony granicy państwowej wynikająca z militarnych prób destabilizacji sytuacji w strefie przygranicznej i wewnątrz kraju (p. 83-111)