Processing may take a few seconds...

Chapter

Title

Założenia badawcze

Authors

[ 1 ] Instytut Sztuki Operacyjnej i Taktyki, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.3 Safety studies

Year of publication

2017

Chapter type

chapter of research work

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Badania naukowe
  • Bezpieczeństwo wewnętrzne
  • Granice
  • Hipotezy
  • Ochrona granic
Pages (from - to)

10 - 16

Book

Zagrożenia ochrony granicy państwowej w różnych stanach funkcjonowania państwa : praca naukowo-badawcza : numer tematu badawczego : II.2.29.2.0.