Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Ocena zagrożeń państwa wynikających z nielegalnego przekraczania granicy

Authors

[ 1 ] Instytut Sztuki Operacyjnej i Taktyki, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.8] Sociology

Year of publication

2017

Chapter type

chapter of research work

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Granice
  • Nielegalni imigranci
  • Ochrona granic
  • Przekroczenie granicy nielegalne
  • Frontex
Pages (from - to)

42 - 82

Book

Zagrożenia ochrony granicy państwowej w różnych stanach funkcjonowania państwa : praca naukowo-badawcza : numer tematu badawczego : II.2.29.2.0.