Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

mgr Marek Jan Kuczyński

Artykuły  |  Rozdziały  |  Rozprawa doktorska
Jednostka organizacyjna

Wydział Wojskowy

Instytut Sztuki Operacyjnej i Taktyki

E-mail

m.kuczynski@akademia.mil.pl

Telefon

26 181 36 81

ORCID

0000-0002-7929-6582

ResearcherID

C-2783-2019

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.9 Pedagogika: 50%
5.8 Nauki socjologiczne: 50%

Artykuły (1)

Rozdziały (2)

Rozprawa doktorska