Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Wojska Obrony Terytorialnej w aspekcie konfliktu hybrydowego : rozprawa doktorska

Autorzy

[ 1 ] Instytut Sztuki Operacyjnej i Taktyki, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Instytut Sztuki Operacyjnej i Taktyki, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Akademia Sztuki Wojennej
  • Wojska Obrony Terytorialnej
  • Wojsko
  • Wojna hybrydowa
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Polska
  • Rozprawa doktorska
Streszczenie

PL Streszczenie zawarte w pracy.

Liczba stron

269

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

A/2362 + CD-ROM

Uwagi

Bibliografia, netografia, akty prawne na stronach 227-232.

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Warszawa, Polska

Data obrony

2020

Jednostka nadająca tytuł

Akademia Sztuki Wojennej

Uzyskany tytuł

doktor