Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Wojska Obrony Terytorialnej w aspekcie konfliktu hybrydowego : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Instytut Sztuki Operacyjnej i Taktyki, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Sztuki Operacyjnej i Taktyki, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Language

polish

Keywords
PL
  • Akademia Sztuki Wojennej
  • Wojska Obrony Terytorialnej
  • Wojsko
  • Wojna hybrydowa
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Polska
  • Rozprawa doktorska
Abstract

PL Streszczenie zawarte w pracy.

Number of pages

269

Signature of printed version

A/2362 + CD-ROM

Comments

Bibliografia, netografia, akty prawne na stronach 227-232.

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

2020

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

doktor