Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Możliwości i ograniczenia użycia wojsk obrony terytorialnej w aspekcie zagrożeń militarnych bezpieczeństwa państwa w drugiej dekadzie XXI wieku

Authors

[ 1 ] Instytut Sztuki Operacyjnej i Taktyki, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.8] Sociology

Year of publication

2021

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo państwa
  • Konflikty zbrojne
  • Operacje obronne
  • Wojska obrony terytorialnej
  • Zagrożenia militarne
Date of online publication

2021

Pages (from - to)

175 - 194

Book

Wyzwania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w nowych warunkach bezpieczeństwa

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other

Points of MNiSW / chapter

20.0