Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Book

Download BibTeX

Title

Wyzwania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w nowych warunkach bezpieczeństwa

Editors

[ 1 ] Instytut Sztuki Operacyjnej i Taktyki, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[6.3] Security studies

Year of publication

2021

Book type

editing of scientific monograph

Publication language

polish

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Publisher name from the Ministry list

Akademia Sztuki Wojennej

Date of online publication

2021

Date of publication

2021

Number of pages

484

ISBN

978-83-7523-910-2

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo
  • Edukacja dla bezpieczeństwa
  • Obrona terytorialna
  • Obronność państwa
  • Patriotyzm
  • Siły Zbrojne RP
  • Strategia bezpieczeństwa
  • Wojska specjalne
  • Współpraca cywilno-wojskowa
  • Zagrożenia hybrydowe
Comments

Bibliografia, wykaz aktów prawnych, źródła internetowe na stronach 457-479.

Chapters
Możliwości i ograniczenia użycia wojsk obrony terytorialnej w aspekcie zagrożeń militarnych bezpieczeństwa państwa w drugiej dekadzie XXI wieku (p. 175-194)
Wojska obrony terytorialnej w terenie czasowo zajętym przez przeciwnika : zasadnicze wnioski (p. 194-210)
Zarządzanie polityką płci w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (p. 296-318)
Cechy charakteru i osobowości patriotycznego przywódcy (p. 320-329)
Edukacja wojskowa w ramach programu Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe (p. 349-359)
Klasy wojskowe współcześnie, czyli o specyfice nowo tworzonych oddziałów przygotowania wojskowego (p. 359-378)
Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other

Total point value of monograph

80

Total point value of monograph (humanities, social sciences and theology)

120

Total point value for editor

20

Total point value for editor (humanities, social sciences and theology)

40