Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

Wyzwania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w nowych warunkach bezpieczeństwa

Redaktorzy

[ 1 ] Instytut Sztuki Operacyjnej i Taktyki, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Rok publikacji

2021

Typ książki

redakcja monografii naukowej

Język publikacji

polski

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Wydawca z listy MNiSW

Akademia Sztuki Wojennej

Data udostępnienia online

2021

Data opublikowania

2021

Liczba stron

484

ISBN

978-83-7523-910-2

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo
  • Edukacja dla bezpieczeństwa
  • Obrona terytorialna
  • Obronność państwa
  • Patriotyzm
  • Siły Zbrojne RP
  • Strategia bezpieczeństwa
  • Wojska specjalne
  • Współpraca cywilno-wojskowa
  • Zagrożenia hybrydowe
Uwagi

Bibliografia, wykaz aktów prawnych, źródła internetowe na stronach 457-479.

Rozdziały
Możliwości i ograniczenia użycia wojsk obrony terytorialnej w aspekcie zagrożeń militarnych bezpieczeństwa państwa w drugiej dekadzie XXI wieku (s. 175-194)
Wojska obrony terytorialnej w terenie czasowo zajętym przez przeciwnika : zasadnicze wnioski (s. 194-210)
Zarządzanie polityką płci w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (s. 296-318)
Cechy charakteru i osobowości patriotycznego przywódcy (s. 320-329)
Edukacja wojskowa w ramach programu Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe (s. 349-359)
Klasy wojskowe współcześnie, czyli o specyfice nowo tworzonych oddziałów przygotowania wojskowego (s. 359-378)
Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Akademia Sztuki Wojennej

Typ licencji

inne

Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

100,0

Całkowita wartość punktowa MNiSW redakcji

20,0