Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Zarządzanie polityką płci w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Year of publication

2021

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Kobiety (żołnierze)
  • Prawo
  • Rola społeczna
  • Siły Zbrojne RP
  • Służby mundurowe
  • Stereotyp
Date of online publication

2021

Pages (from - to)

296 - 318

Comments

Bibliografia przy rozdziale.

Book

Wyzwania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w nowych warunkach bezpieczeństwa

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

Points of MNiSW / chapter

20.0