Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział


Tytuł

Cechy charakteru i osobowości patriotycznego przywódcy

Autorzy

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Rok publikacji

2021

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Empatia
  • Moralność
  • Osobowość
  • Patriotyzm
  • Przywództwo
  • Psychologia społeczna
  • Wychowanie
  • Wychowanie patriotyczne
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi (HRM)
Data udostępnienia online

2021

Strony (od-do)

320 - 329

Uwagi

Bibliografia, netografia przy rozdziale.

Książka

Wyzwania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w nowych warunkach bezpieczeństwa

Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Akademia Sztuki Wojennej

Typ licencji

inne

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0