Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Edukacja wojskowa w ramach programu Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe

Authors

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2021

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo
  • Klasy mundurowe
  • Klasy wojskowe
  • Patriotyzm
  • Rozwój osobisty
  • Szkolnictwo wojskowe średnie
  • Wychowanie obywatelskie
  • Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe (CWKM)
  • Siły Zbrojne RP
Date of online publication

2021

Pages (from - to)

349 - 359

Book

Wyzwania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w nowych warunkach bezpieczeństwa

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other

Points of MNiSW / chapter

20.0