Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Edukacja wojskowa w ramach programu Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe

Autorzy

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.9] Pedagogika

Rok publikacji

2021

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo
  • Klasy mundurowe
  • Klasy wojskowe
  • Patriotyzm
  • Rozwój osobisty
  • Szkolnictwo wojskowe średnie
  • Wychowanie obywatelskie
  • Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe (CWKM)
  • Siły Zbrojne RP
Data udostępnienia online

2021

Strony (od-do)

349 - 359

Książka

Wyzwania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w nowych warunkach bezpieczeństwa

Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Akademia Sztuki Wojennej

Typ licencji

inne

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0