Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Charakter zagrożeń granicy państwowej wynikający z geopolitycznego położenia Polski

Authors

[ 1 ] Instytut Sztuki Operacyjnej i Taktyki, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2017

Chapter type

chapter of research work

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo państwa
  • Bezpieczeństwo wewnętrzne
  • Bezpieczeństwo zewnętrzne
  • Geopolityka
  • Polityka
  • Polska
Pages (from - to)

17 - 41

Book

Zagrożenia ochrony granicy państwowej w różnych stanach funkcjonowania państwa : praca naukowo-badawcza : numer tematu badawczego : II.2.29.2.0.