Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

Mariusz Urbanek

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Rozprawa doktorska
Jednostka organizacyjna

Wydział Wojskowy

Instytut Sztuki Operacyjnej i Taktyki

E-mail

m.urbanek@akademia.mil.pl

Telefon

26 181 36 81

ORCID

0000-0003-3779-1304

ResearcherID

C-3340-2019

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.3 Nauki o bezpieczeństwie: 100%

Artykuły (1)

Rozdziały (2)

Książki (1)

Rozprawa doktorska