Processing may take a few seconds...

Article

Title

Teren zurbanizowany środowiskiem działań nieregularnych (niekonwencjonalnych)

Authors

[ 1 ] Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Title variant

EN Irregular (unconventional) actions in urbanized environment

Year of publication

2017

Published in

Obronność – Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia

Journal year: 2017 | Journal number: nr 2 (22)

Article type

scholarly article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Działania nieregularne
  • Działania w rejonie zurbanizowanym
Date of online publication

2017

Pages (from - to)

247 - 273

URL

http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.desklight-6990aee5-85dd-45ef-bba9-6b50b5d26737?q=bwmeta1.element.cejsh-d6ffe900-bec0-4d30-871a-cb0738743d22;16&qt=CHILDREN-STATELESS

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other

Open Access Mode

open repository

Open Access Text Version

final published version

Date of Open Access to the publication

moment of the publication

Points of MNiSW / journal

6 [Unified list of scientific journals 2013-2016]