Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Teren zurbanizowany środowiskiem działań nieregularnych (niekonwencjonalnych)

Autorzy

[ 1 ] Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Irregular (unconventional) actions in urbanized environment

Rok publikacji

2017

Opublikowano w

Obronność : zeszyty naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia

Rocznik: 2017 | Numer: nr 2 (22)

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Działania nieregularne
  • Działania w rejonie zurbanizowanym
Streszczenie

PL Celem artykułu jest przedstawienie specyfiki prowadzenia działań nieregularnych w terenie zurbanizowanym. W kontekście tematu i celu artykułu sformułowano główny problem badawczy w postaci następującego pytania: jak specyfika terenu zurbanizowanego wpływa na prowadzenie działań nieregularnych? Na potrzeby artykułu przyjęto hipotezę, że odpowiednie wykorzystanie specyfiki terenu zurbanizowanego pozwala na zaskoczenie i zniwelowanie przewagi przeciwnika regularnego. Osiągnięcie celu oraz rozwiązanie problemu badawczego było możliwe dzięki zastosowaniu metod teoretycznych, takich jak analiza literatury, synteza i wnioskowanie.

EN War as a social phenomenon is constantly undergoing transformation. Under the influence of various factors, the forms and principles of armed struggle change, as well as the ways and means of its conduct. One example of the forms is irregular actions that have been preceded by guerrilla activities, which have accompanied wars from antiquity through the Middle Ages to the present. Although ignored in recent years, with the restoration of the Territorial Defence Forces, the term returns to tactics in the form of unconventional activities. Specific forms and ways of performing irregular actions determine their use in specific combat environments. With continued urbanization, it is possible to assume that urbanized areas will be used in combat operations. The article discusses the theories and characteristics of irregular actions, focusing on the impact of the specific characteristics of the urbanized area on the opportunities for action. Finally, the author draws general conclusions concerning the specificity of conducting irregular actions in urbanized areas.

Data udostępnienia online

2017

Strony (od-do)

247 - 273

URL

http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.desklight-6990aee5-85dd-45ef-bba9-6b50b5d26737?q=bwmeta1.element.cejsh-d6ffe900-bec0-4d30-871a-cb0738743d22;16&qt=CHILDREN-STATELESS

Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Akademia Sztuki Wojennej

Typ licencji

inne

Tryb otwartego dostępu

otwarte repozytorium

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

6,0