Processing may take a few seconds...

Article


Title

Teren zurbanizowany środowiskiem działań nieregularnych (niekonwencjonalnych)

Authors

[ 1 ] Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Title variant

EN Irregular (unconventional) actions in urbanized environment

Year of publication

2017

Published in

Obronność : Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia

Journal year: 2017 | Journal number: nr 2 (22)

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Działania nieregularne
  • Działania w rejonie zurbanizowanym
Abstract

PL Celem artykułu jest przedstawienie specyfiki prowadzenia działań nieregularnych w terenie zurbanizowanym. W kontekście tematu i celu artykułu sformułowano główny problem badawczy w postaci następującego pytania: jak specyfika terenu zurbanizowanego wpływa na prowadzenie działań nieregularnych? Na potrzeby artykułu przyjęto hipotezę, że odpowiednie wykorzystanie specyfiki terenu zurbanizowanego pozwala na zaskoczenie i zniwelowanie przewagi przeciwnika regularnego. Osiągnięcie celu oraz rozwiązanie problemu badawczego było możliwe dzięki zastosowaniu metod teoretycznych, takich jak analiza literatury, synteza i wnioskowanie.

EN War as a social phenomenon is constantly undergoing transformation. Under the influence of various factors, the forms and principles of armed struggle change, as well as the ways and means of its conduct. One example of the forms is irregular actions that have been preceded by guerrilla activities, which have accompanied wars from antiquity through the Middle Ages to the present. Although ignored in recent years, with the restoration of the Territorial Defence Forces, the term returns to tactics in the form of unconventional activities. Specific forms and ways of performing irregular actions determine their use in specific combat environments. With continued urbanization, it is possible to assume that urbanized areas will be used in combat operations. The article discusses the theories and characteristics of irregular actions, focusing on the impact of the specific characteristics of the urbanized area on the opportunities for action. Finally, the author draws general conclusions concerning the specificity of conducting irregular actions in urbanized areas.

Date of online publication

2017

Pages (from - to)

247 - 273

URL

http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.desklight-6990aee5-85dd-45ef-bba9-6b50b5d26737?q=bwmeta1.element.cejsh-d6ffe900-bec0-4d30-871a-cb0738743d22;16&qt=CHILDREN-STATELESS

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other

Open Access Mode

open repository

Open Access Text Version

final published version

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Points of MNiSW / journal

6.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

6.0