Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Działania taktyczne Wojsk Obrony Terytorialnej na obszarze kontrolowanym przez przeciwnika : rozprawa doktorska

Autorzy

[ 1 ] Instytut Sztuki Operacyjnej i Taktyki, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Instytut Sztuki Operacyjnej i Taktyki, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Promotor pomocniczy

[ 1 ] Instytut Sztuki Operacyjnej i Taktyki, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Taktyka
  • Wojska obrony terytorialnej
  • Polska
  • Rozprawa doktorska
Streszczenie

PL Streszczenie zawarte w pracy.

Liczba stron

255

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

A/2154 +CD-ROM

Uwagi

Bibliografia na stronach 204-209.

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Warszawa, Polska

Data obrony

2020

Jednostka nadająca tytuł

Akademia Sztuki Wojennej

Uzyskany tytuł

doktor