Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Działania taktyczne Wojsk Obrony Terytorialnej na obszarze kontrolowanym przez przeciwnika : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Instytut Sztuki Operacyjnej i Taktyki, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Sztuki Operacyjnej i Taktyki, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Instytut Sztuki Operacyjnej i Taktyki, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Language

polish

Keywords
PL
  • Taktyka
  • Wojska obrony terytorialnej
  • Polska
  • Rozprawa doktorska
Abstract

PL Streszczenie zawarte w pracy.

Number of pages

255

Signature of printed version

A/2154 +CD-ROM

Comments

Bibliografia na stronach 204-209.

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

2020

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

doktor