Processing may take a few seconds...

Article


Title

Lokalne struktury systemu zarządzania kryzysowego : rola i zadania miejskiego centrum zarządzania kryzysowego

Authors

[ 1 ] Instytut Sztuki Operacyjnej i Taktyki, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.9] Education

Title variant

EN Local Structures of the Crisis Management System : The Role and Tasks of the Urban Crisis Management Center

Year of publication

2020

Published in

Systemy Logistyczne Wojsk

Journal year: 2020 | Journal volume: vol. 53 | Journal number: nr 2

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Administracja samorządowa
  • Bezpieczeństwo publiczne
  • Samorząd powiatowy
  • Zarządzanie kryzysowe
EN
  • County (admin.)
  • Crisis management
  • Crisis management centres
  • Security
Abstract

PL Artykuł został poświęcony kwestiom zarządzania kryzysowego ze szczególnym uwzględnieniem lokalnych, powiatowych struktur w systemie zarządzania kryzysowego w Polsce. Autorzy dokładnie omówili zadania starosty oraz powoływanych przez niego zespołów. Najwięcej miejsca poświęcili jednak centrom zarządzania kryzysowego jako podmiotom odpowiedzialnym przede wszystkim za właściwy przepływ informacji, zarówno na etapie zapobiegania ewentualnym kryzysom, jak i w trakcie sytuacji kryzysowej, kiedy to przekazywanie aktualnych, rzetelnych i sprawdzonych informacji, nie tylko ułatwia koordynowanie prowadzonych działań, ale może mieć wręcz kluczowe znaczenie podczas próby opanowania sytuacji kryzysowej.

EN The article was devoted to the issues of crisis management, with particular emphasis on local, county structures in the crisis management system in Poland. The a uthors thoroughly discussed the tasks of the foreman and the teams he created. However, theydevoted the most space to crisis management centers, as entities responsible above all for the proper flow of information both at the stage of preventing possible crises and during a crisis situation, when the transmission of up-to -date, reliable and verified information not only facilitates the coordination of activities, but may have even crucial significance when trying to control a crisis situation.

Date of online publication

31.12.2020

Pages (from - to)

151 - 169

DOI

10.37055/slw/133864

URL

http://slw.wat.edu.pl/LOKALNE-STRUKTURY-SYSTEMU-ZARZADZANIA-KRYZYSOWEGO-ROLA-I-ZADANIA-MIEJSKIEGO-CENTRUM,133864,0,1.html

Comments

Bibliografia, netografia na stronach 168-169.

License type

CC BY-NC-SA (attribution - noncommercial - share alike)

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Ministry points / journal

5.0

Ministry points / journal in years 2017-2021

70.0