Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Bezpieczeństwo a obronność : (dylematy ontologiczno-epistemologiczne)

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.9] Education

Title variant

EN Safety and defence : (ontological-epistemological dilemmas)

Year of publication

2016

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • System obronny państwa
Pages (from - to)

9 - 23

Book

Bezpieczeństwo informacyjne w XXI w.