Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Wybrane problemy etyczne w zarządzaniu organizacjami

Autorzy

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.9] Pedagogika

Rok publikacji

2016

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Cnota (filozofia)
  • Etyka
  • Etyka zarządzania
  • Filozofia
  • Moralność
  • Organizacja
  • Zarządzanie
Data udostępnienia online

2016 (Data domniemana)

Strony (od-do)

374 - 386

URL

http://www.wz.uw.edu.pl/portaleFiles/6133-wydawnictwo-/Horyzonty_wsp._zarzadz.ARCH.pdf

Uwagi

Bibliografia na stronie 386.

Książka

Horyzonty współczesnego zarządzania : księga z okazji jubileuszu 70-lecia profesora Jerzego Bogdanienki

Typ licencji

inne

Tryb otwartego dostępu

witryna wydawcy

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania