Processing may take a few seconds...

Publications

 • -
 • Show
 • Sort by
Search parameters: author = Mariusz Kamiński, organization = all organisational units, type = all types, discipline = all disciplines, publications from years 2016 - 2020, sort by = publication date descending

Search results (30)

Legend:  Points of MNiSW CORE Impact Factor Indexed in WoS
 • 1.
  Recenzja monografii Patryka Dobrzyckiego „Cywilne służby specjalne” / Mariusz Antoni Kamiński (WBN) // Wiedza Obronna - 2020, t. 271, nr 2, p. 143-147

  Review 5
 • 2.
  Kontrola tajnych operacji wywiadu przez Kongres Stanów Zjednoczonych Ameryki / Mariusz Kamiński (WBN) // Przegląd Sejmowy - 2020, nr 5(160), p. 35-54

  Scholarly article 70
 • 3.
  Królestwo Hiszpanii / Mariusz Antoni Kamiński (WBN) // W: Ustroje konstytucyjne wybranych państw europejskich / red. Stanisław Bożyk - Białystok, Polska : Temida 2, 2020 - p. 79-94

  Chapter in monograph 20
 • 4.
  Obrona psychologiczna społeczeństwa w strategicznych dokumentach państwa na przykładzie Estonii / Mariusz Antoni Kamiński (WBN) // W: Psychological Aspects of Armed Conflicts / red. Piotr Pacek (AszWoj), Mariusz Antoni Kamiński (WBN), Dorota Merecz - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Towarzystwa Wiedzy Obronnej, 2020 - p. 100-111

  Chapter in monograph 20
 • 5.
  Operation “Olympics Games." Cyber-sabotage, as a tool of American intelligence aimed to counteract the development of Iran's nuclear program / Mariusz Antoni Kamiński (WBN) // Security and Defence Quarterly - 2020, vol. 29, no. 2, p. 53-61

  Scholarly article 20
 • 6.
  Psychological Aspects of Armed Conflicts / red. Piotr Pacek (AszWoj), Mariusz Antoni Kamiński (WBN), Dorota Merecz - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Towarzystwa Wiedzy Obronnej, 2020 - 404 s.

  Editorial scholarly monograph 20
 • 7.
  Military Law in the Republic of Poland / Mariusz Antoni Kamiński (WBN) // Safety & Defense. Scientific and Technical Journal - 2019, vol. 5, no 2, p. 28-34

  Scholarly article 20
 • 8.
  Intelligence Sources in the Process of Collection of Information by the U.S. Intelligence Community / Mariusz Antoni Kamiński (WBN) // Security Dimensions - 2019, vol. 32, no. 32, p. 82-105

  Scholarly article 20
 • 9.
  Prawo bezpieczeństwa narodowego / Mariusz Antoni Kamiński (WBN) // Wiedza Obronna - 2019, t. 268, nr 3, p. 57-75

  Scholarly article 5
 • 10.
  Konstytucyjny obowiązek obrony Ojczyzny / Mariusz Antoni Kamiński (WBN) // W: Powszechny obowiązek obrony. Źródła, zakres, modele - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2019 - p. 29-44

  Chapter in monograph 20
 • 11.
  Metody i formy działalności służb specjalnych Federacji Rosyjskiej w cyberprzestrzeni / Mariusz Antoni Kamiński (WBN) // W: Bezpieczeństwo międzynarodowe w aspekcie niemilitarnych instrumentów oddziaływania Federacji Rosyjskiej / red. Mirosław Banasik, Agnieszka Rogozińska - Warszawa, Polska : Difin, 2019 - p. 255-266

  Chapter in monograph 20
 • 12.
  Powszechny obowiązek obrony III RP / Mariusz Antoni Kamiński (WBN) // W: Powszechny obowiązek obrony. Źródła, zakres, modele - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2019 - p. 185-194

  Chapter in monograph 20
 • 13.
  Powszechny obowiązek obrony (wojskowy) w II Rzeczypospolitej / Mariusz Antoni Kamiński (WBN) // W: Powszechny obowiązek obrony. Źródła, zakres, modele - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2019 - p. 130-154

  Chapter in monograph 20
 • 14.
  Powszechny obowiązek obrony w okresie Polski Ludowej / Mariusz Antoni Kamiński (WBN) // W: Powszechny obowiązek obrony. Źródła, zakres, modele - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2019 - p. 155-184

  Chapter in monograph 20
 • 15.
  Powszechny obowiązek obrony w wybranych państwach europejskich / Mariusz Antoni Kamiński (WBN) // W: Powszechny obowiązek obrony. Źródła, zakres, modele - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2019 - p. 267-316

  Chapter in monograph 20
 • 16.
  Powszechny obowiązek obrony. Źródła, zakres, modele / Waldemar Kitler (WBN), Mariusz Antoni Kamiński (WBN), Dariusz Nowak (WBN) / Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2019 - 394 s.

  Scholarly monograph 100
 • 17.
  Prawoustrojowy status Sił Zbrojnych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej / Mariusz Antoni Kamiński (WBN) // Roczniki Nauk Prawnych - 2019, t. XXIX, nr 3, p. 41-71

  Scholarly article 40
 • 18.
  Służby wywiadowcze i kontrwywiadowcze w strukturze organów państwa Republiki Estonii / Mariusz Antoni Kamiński (WBN) // De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności - 2019, nr 1(5), p. 121-134

  Scholarly article 20
 • 19.
  Rola Żandarmerii Wojskowej w zwalczaniu terroryzmu po uchwaleniu ustawy o działaniach antyterrorystycznych / Mariusz Kamiński (WBN) // Wiedza Obronna - 2018, t. 264-265, nr 3-4, p. 107-122

  Scholarly article 2
 • 20.
  Obrona narodowa Republiki Estonii / Mariusz Antoni Kamiński (WBN) / Warszawa, Polska : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018 - 273 s.

  Scholarly monograph 100
 • 21.
  Rola Konwentu Seniorów w Sejmie RP na tle porównawczym parlamentów państw europejskich / Mariusz Kamiński (WBN) // W: Ustrój państwa, myśl polityczno-prawna, współczesne systemy rządów : prace ofiarowane profesorowi zw. nauk prawnych Adamowi Jamrozowi z okazji Jego Jubileuszu / red. Stanisław Bożyk, Artur Olechno - Białystok, Polska : Temida 2 Wydawnictwo Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, 2018 - p. 129-144

  Chapter in monograph 20
 • 22.
  Status prawny i praktyka funkcjonowania podkomisji w Sejmie RP / Mariusz Antoni Kamiński (WBN) // Przegląd Sejmowy - 2018, t. 147, nr 4, p. 19-37

  Scholarly article 11 15
 • 23.
  System cyberbezpieczeństwa Republiki Estonii. Czy warto wzorować się na estońskich rozwiązaniach prawno-organizacyjnych? / Mariusz Antoni Kamiński (WBN) // W: System bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni RP / red. Waldemar Kitler (WBN), Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz (WBN), Katarzyna Badźmirowska-Masłowska (WBN) - Warszawa, Polska : Towarzystwo Wiedzy Obronnej, 2018 - p. 119-138

  Chapter in monograph 20
 • 24.
  System nadzoru i kontroli nad służbami specjalnymi w Rzeczypospolitej Polskiej / Mariusz Antoni Kamiński (WBN) // W: Jawność życia publicznego / red. Joanna Taczkowska-Olszewska (WBN), Monika Nowikowska (WBN), Agnieszka Brzostek (WBN) - Opole, Polska : Wydawnictwo Naukowe Scriptorium, 2018 - p. 239-257

  Chapter in monograph 5
 • 25.
  Ujednolicenie prawa w zakresie systemowych rozwiązań ochrony ludności i obrony cywilnej / Mariusz Kamiński (WBN) // W: Współczesna obrona cywilna : wyzwania, ryzyko, zagrożenia / red. Janusz Wojtycza, Julia Gawęcka - Piotrków Trybunalski, Polska : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Filia, 2018 - p. 67-78

  Chapter in monograph / paper 20
 • 26.
  Uprawnienia służb specjalnych w zakresie dostępu do danych osobowych / Mariusz Kamiński (WBN) // W: Reforma ochrony danych osobowych : cel, narzędzia, skutki / red. Joanna Taczkowska-Olszewska (WBN), Monika Nowikowska (WBN), Agnieszka Brzostek (WBN) - Poznań, Polska : Silva Rerum, 2018 - p. 131-146

  Chapter in monograph 20
 • 27.
  Uwarunkowania prawno-organizacyjne współpracy Policji i Sił Zbrojnych RP w działaniach kontrterrorystycznych w budynkach użyteczności publicznej / Mariusz Kamiński (WBN) // W: Bezpieczeństwo antyterrorystyczne budynków użyteczności publicznej : metody i narzędzia zamachów vs działania antyterrorystyczne i kontrterrorystyczne. [T. 2] / red. Barbara Wiśniewska-Paź, Maciej Szostak, Jarosław Stelmach - Toruń, Polska : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018 - p. 137-153

  Chapter in monograph 20
 • 28.
  Prawne podstawy działania Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego / Mariusz Kamiński (WBN) // W: Prawo wojskowe / red. Waldemar Kitler (WBN), Dariusz Nowak (WBN), Marta Anna Stepnowska-Michaluk - Warszawa, Polska : Wolters Kluwer Polska, 2017 - p. 529-537

  Chapter in scholarly textbook 20
 • 29.
  Uprawnienia SKW i SWW oraz cywilny nadzór nad ich działalnością / Mariusz Antoni Kamiński (WBN) // W: Prawo wojskowe / red. Waldemar Kitler (WBN), Dariusz Nowak (WBN), Marta Anna Stepnowska-Michaluk - Warszawa, Polska : Wolters Kluwer Polska, 2017 - p. 537-544

  Chapter in monograph 20
 • 30.
  Zadania Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego / Mariusz Kamiński (WBN) // W: Prawo wojskowe / red. Waldemar Kitler (WBN), Dariusz Nowak (WBN), Marta Anna Stepnowska-Michaluk - Warszawa, Polska : Wolters Kluwer Polska, 2017 - p. 511-528

  Chapter in scholarly textbook 20