Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł


Tytuł

Recenzja monografii Patryka Dobrzyckiego „Cywilne służby specjalne”

Autorzy

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Rok publikacji

2020

Opublikowano w

Wiedza Obronna

Rocznik: 2020 | Tom: t. 271 | Numer: nr 2

Typ artykułu

artykuł recenzyjny

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW)
  • Agencja Wywiadu (AW)
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Centralne Biuro Antykorupcyjne
  • Polska
  • Służby specjalne
Data udostępnienia online

2020

Strony (od-do)

143 - 147

DOI

10.34752/q8rh-jk50

URL

http://wiedzaobronna.edu.pl/index.php/wo/article/view/77

Uwagi

Zawiera recenzję książki: Cywilne służby specjalne / Patryk Dobrzycki. - Warszawa, 2020

Typ licencji

CC BY-SA (uznanie autorstwa - na tych samych warunkach)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Czas udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

2,5

Punktacja MNiSW / czasopismo w ewaluacji 2017-2021

10,0